Zapewnienie dziennej opieki opieki osobom starszym w ramach realizacji Programu "Senior+"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/044/LWR
Data publikacji: 2022-02-22 11:56
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

    Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 WROCŁAW

  • URZĄD GMINY WIŃSKO

    pl. Wolności 2, 56-160 WIŃSKO

Powrót

Przeczytaj treść ponownie