Gospodarowanie majątkiem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Jednostka kontrolująca: Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/045/KPS
Data publikacji: 2022-05-09 08:51
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Fundacja "Szansa dla Gmin" Warszawa

  00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 14

 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie

  00-014 Warszawa, u. Stanisława Moniuszki 1A

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych Warszawa

  00-515 Warszawa, ul. Żurawia 24 lok. 15

 • Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona"

  00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 14

 • Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów wiejskich "Regiony"

  02-786 Warszawa, u. Wacława Lachmana 4 lok. 10

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 112 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.