Gospodarowanie majątkiem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/045/LWA
Data publikacji: 2022-05-09 08:51
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność"

    ul. Marszałkowska 84/92/119; 00-514 Warszawa

  • Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich "Gospodyni"

    ul. Hoża 66/68 lok. 204; 00-682 Warszawa

  • Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników

    ul. Świętokrzyska 20/319; 00-002 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.