Funkcjonowanie regionalnych laboratoriów finansowanych z budżetu państwa

Nr ewidencyjny: P/21/086
Data publikacji: 2022-03-01 14:27
Dział tematyczny: budżet

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.