Wspólne przedsięwzięcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury komunalnej

Nr ewidencyjny: P/21/090
Data publikacji: 2022-02-08 08:40
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku skontrolowała 1558 podmiotów.