Zasady dzierżawy i sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/22/035/LPO
Data publikacji: 2023-07-27 11:37
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

    ul. Fredry 12, 61-701 POZNAŃ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie