Zasady dzierżawy i sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/22/035/LWR
Data publikacji: 2023-07-27 11:37
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

    ul. Mińska 60, 54-610 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.