Działania gmin na rzecz poprawy stanu technicznego budynków z mieszkaniami o warunkach substandardowych

Nr ewidencyjny: P/22/078
Data publikacji: 2023-05-09 10:31
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.