Egzekwowanie obowiązków wynikających z umowy koncesji na budowę i eksploatację odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

Nr ewidencyjny: R/17/011/LKA
Data publikacji: 2019-08-28 11:28
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

    40-017 Katowice ul. Myśliwska 5

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.