Realizacja wybranych projektów wparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 9.3. RPO WL na lata 2014-2020

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

Nr ewidencyjny: R/18/003/LLU
Data publikacji: 2020-03-19 08:56
Dział tematyczny: praca

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • CONSULTOR SPÓŁKA Z O.O. W LUBLINIE

    ul.Droga Męczenn.Majdanka 74, 20-035 LUBLIN

  • FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ W LUBLINIE

    ul. Dolna 3 Maja 6/3, 20-079 LUBLIN

Powrót

Przeczytaj treść ponownie