Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej w ramach projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Jednostka kontrolująca: Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

Nr ewidencyjny: R/21/002/KPS
Data publikacji: 2022-11-15 20:21
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej

    96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tadeusza Kościuszki 5

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach

    96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6

  • Łódzki Urząd Wojewódzki

    90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku skontrolowała 1558 podmiotów.