Skuteczność modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

Nr ewidencyjny: R/21/002/LRZ
Data publikacji: 2022-02-09 07:58
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

    38-200 Jasło, ul. M. Konopnickiej 82

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.