Przejdź do treści

Realizacji niektórych zadań z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego przez podmiot zarządzający Portem Lotniczym Lublin

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

Nr ewidencyjny: S/13/015/LLU
Data publikacji: 2013-12-20 12:14
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Port Lotniczy Lublin SA w Lublinie
    ul. Hempla 6. 20-008 Lublin

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Czy wiesz, że...

88 zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 103 osób w 2015 roku.

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052