Udzielanie i realizacja zamówień publicznych związanych z projektem "Świat e-usług dla zdrowia - informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie" oraz wybranych zamówień na usługi w zakresie ubezpieczeń, audytu, i szkolenia oraz dostawy środków dezynfekcyjnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

Nr ewidencyjny: S/15/001/LOL
Data publikacji: 2015-12-04 08:53
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIE

    Aleja Warszawska 30, 10-082 OLSZTYN

Powrót

Przeczytaj treść ponownie