Prawidłowość zlecania i rozliczenia przez burmistrza Krotoszyna realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

Nr ewidencyjny: S/19/004/LPO
Data publikacji: 2019-11-26 14:33
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD MIEJSKI W KROTOSZYNIE

    ul. Kołłątaja 7, 63-700 KROTOSZYN

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

1,6 mln zł osiągnęły łącznie ujawnione przez NIK finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w 2018 roku.