Prawidłowość zlecania i rozliczenia przez burmistrza Krotoszyna realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

Nr ewidencyjny: S/19/004/LPO
Data publikacji: 2019-11-26 14:33
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD MIEJSKI W KROTOSZYNIE

    ul. Kołłątaja 7, 63-700 KROTOSZYN

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.