Dostępność zmodernizowanych obiektów infrastruktury miejskiej dla osób niepełnosprawnych oraz osób z ograniczoną możliwością poruszania w wybranych miastach województwa pomorskiego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

Nr ewidencyjny: S/20/001/LGD
Data publikacji: 2021-07-26 15:06
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD MIASTA GDYNI

    Al. Marszałka. Piłsudskiego 52/54, 81-382 GDYNIA

  • URZĄD MIEJSKI W KARTUZACH

    ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 KARTUZY

  • URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

    ul.Plac Marsz.J.Piłsudskiego 1, 83-110 TCZEW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.