Rozpatrywanie wniosków o rejestrację i zmiany porejestracyjne produktów leczniczych

Jednostka kontrolująca: Departament Zdrowia

Nr ewidencyjny: S/20/003/KZD
Data publikacji: 2023-02-22 10:39
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD REJESTRACJI PROD. LECZNICZ.,WYROBÓW MEDYCZ.I PR. BIOBÓJCZYCH W-WA

    Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 WARSZAWA

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 112 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.