Wyniki kontroli NIK na kwietniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Pod koniec 2010 r. Fundacja im. Stefana Batorego zaprezentowała opracowanie wskazujące zasady tworzenia i wdrażania długofalowej strategii antykorupcyjnej w kraju. Zapoznani zostali z nią przedstawiciele wszystkich klubów sejmowych. Materiał był także przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. NIK została wskazana przez przedstawicielkę Fundacji jako jedna z instytucji, której działania  zapobiegają korupcji bądź ją demaskują. - NIK od lat przygotowuje oddzielne raporty dotyczące zagrożeń korupcyjnych. My z nich korzystamy i jesteśmy zdania, że przy przygotowaniu antykorupcyjnej strategii dla Polski należałoby bazować na doświadczeniach Izby i korzystać z nich -  powiedziała Grażyna Kopińska, Dyrektor Programu przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego. Kopińska wskazała także inne organy, których wkład w działania antykorupcyjne jest bądź mógłby być znaczący, m.in. CBA, Pełnomocnik rządu do spraw opracowania programów zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych czy Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zobacz NIK o korupcji >>

Raporty NIK są przedmiotem dyskusji na forach wielu komisji sejmowych. W kwietniu posłowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej mogli zapoznać się szczegółowo z trzema informacjami z kontroli. Dwie z nich dotyczyły stanu infrastruktury i zarządzania polskimi drogami. Trzecia realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wyniki raportu o przygotowaniu straży pożarnej do akcji ratowniczych na wysokościach okazały się ważne dla Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, a posłowie KOP wysłuchali informacji o ochronie interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.  

Czytaj więcej o kontroli Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 >>

Czytaj więcej o kontroli zarządzania drogami przez samorządy >>

Czytaj więcej o kontroli realizacji Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej >>

Czytaj więcej o  kontroli  akcji ratowniczych na dużej wysokości >>

Czytaj więcej o kontroli ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych >>

Przedstawiciele NIK uczestniczyli w kwietniu w ponad 60 posiedzeniach komisji sejmowych.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 maja 2011 11:02
Data publikacji:
23 maja 2011 11:02
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
20 marca 2018 14:52
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Wyniki kontroli NIK na kwietniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Przeczytaj treść ponownie