Przejdź do treści

Materiały z posiedzeń

Ilustracja: Starsza osoba patrząca przed siebie

U progu rewolucji demograficznej Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

26 listopada 2015 09:10

Podczas posiedzenia seminaryjnego Kolegium NIK lekarze, politycy i kontrolerzy dyskutowali o słabościach opieki medycznej nad osobami w podeszłym wieku. Już wkrótce z powodu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa konieczne okazać się może przeorganizowanie opieki zdrowotnej w naszym kraju.

więcej treści z artykułu: U progu rewolucji demograficznej

więcej treści z artykułu: Seminaryjne posiedzenie Kolegium NIK z okazji 95. rocznicy powstania Izby (link do sejm.gov.pl)

Sukcesy i porażki kontroli zarządczej - debata w NIK [relacja]

11 lutego 2013 08:46

W Polsce udało się zbudować państwo prawa. Teraz czas na budowanie państwa rezultatów. Ma w tym pomagać wprowadzona do administracji publicznej tzw. kontrola zarządcza – koncepcja wspierająca efektywne kierowanie instytucjami. O jej sukcesach i porażkach dyskutowali w NIK eksperci z Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych oraz świata nauki.

więcej treści z artykułu: Sukcesy i porażki kontroli zarządczej - debata w NIK [relacja]

więcej treści z artykułu: System kontroli zarządczej w Polsce – sukcesy i porażki

Kolegium NIK o melioracjach

Kolegium NIK o melioracjach wodnych Zawiera wideo

20 stycznia 2011 08:15

Straty, które wyrządzają powodzie, sięgają miliardów złotych. O roli i znaczeniu melioracji wodnych, m.in. w systemie ochrony przeciwpowodziowej i ochrony przyrody, dyskutowali na posiedzeniu seminaryjnym Kolegium Najwyższej Izby Kontroli eksperci i zaproszeni goście.

więcej treści z artykułu: Kolegium NIK o melioracjach wodnych

Kolegium NIK o spółkach komunalnych

Kolegium NIK o spółkach komunalnych Zawiera wideo

13 października 2010 17:13

W jaki sposób, w jakiej formie i w jakich obszarach samorządy mogą angażować się w działalność gospodarczą? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć zaproszeni wykładowcy oraz dyskutanci, zabierający głos w czasie seminaryjnego posiedzenia Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: Kolegium NIK o spółkach komunalnych

Nowelizacja ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

08 września 2009 10:30

Kolegium NIK na seminaryjnym posiedzeniu zajęło się omówieniem zmian w ustawie o NIK. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele świata nauki oraz posłowie z sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

więcej treści z artykułu: Nowelizacja ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

Bezczynność władzy

25 czerwca 2008 10:20

W dniu 25 czerwca 2008 r. odbyło się seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli pod hasłem „Bezczynność władzy”.

więcej treści z artykułu: Bezczynność władzy

Pozyskiwanie i wykorzystanie środków europejskich

25 kwietnia 2007 10:14

W dniu 25 kwietnia 2007 r. odbyło się seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, którego tematem było: „Pozyskiwanie i wykorzystanie środków europejskich”.

więcej treści z artykułu: Pozyskiwanie i wykorzystanie środków europejskich

Główne uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych

18 października 2006 10:08

W dniu 18 października 2006 r. odbyło się seminaryjne posiedzenie Kolegium NIK. Tematem przewodni posiedzenia były: "Główne uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych".

więcej treści z artykułu: Główne uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052