Pomoc gmin w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w czasie trwania epidemii COVID-19

Nr ewidencyjny: D/20/505
Data publikacji: 2022-11-18 15:00
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

W 2021 roku NIK zidentyfikowała 4,5 mld zł wydane z naruszeniem prawa.