Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

Nr ewidencyjny: K/19/005/LWA
Data publikacji: 2020-09-17 14:11
Dział tematyczny: rozwój wsi

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Lesznowoli

  05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50, woj. Mazowieckie

 • Urząd Gminy w Czerwinie

  07-407 Czerwin, pl. Tysiąclecia 1, woj. Mazowieckie

 • Urząd Gminy w Grębkowie

  07-110 Grębków, ul. Wspólna 5, woj. Mazowieckie

 • Urząd Gminy w Lesznowoli

  05-506 Lesznowola, ul. Gminna 60, woj. Mazowieckie

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

  07-407 Czerwin, ul. Przemysłowa 1, woj. Mazowieckie

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębkowie

  07-110 Grębków, ul. Zachodnia 1, woj. Mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie