Przejdź do treści

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 81 - Rezerwa ogólna i cz. 83 - Rezerwy celowe

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: P/07/047/kbf
Data publikacji: 2008-07-04 00:00
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Finnsów
    ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052