Promulgacja prawa w postaci elektronicznej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/017/LKA
Data publikacji: 2013-03-27 08:17
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice

 • Starostwo Powiatowe w Mikołowie

  ul. Żwirki i Wigury 4; 43-190 Mikołów

 • Urząd Gminy w Bojszowach

  ul. Gaikowa 35; 43-220 Bojszowy

 • Urząd Gminy w Haźlachu

  ul. Główna 57; 43-419 Haźlach

 • Urząd Gminy w Jejkowicach

  ul. Główna 38A; 44-290 Jejkowice

 • Urząd Gminy w Kochanowicach

  ul. Wolności 5; 42-713 Kochanowice

 • URZĄD GMINY W KOZACH

  ul. Krakowska 4, 43-340 KOZY

 • Urząd Gminy w Lelowie

  ul. Szczekocińska 18; 42-235 Lelów

 • URZĄD GMINY W MIERZĘCICACH

  ul. Wolności 95, 42-460 MIERZĘCICE

 • URZĄD GMINY W RADZIECHOWACH-WIEPRZU

  RADZIECHOWY-WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY-WIEPRZ

 • URZĄD GMINY W SOŚNICOWICACH

  Rynek 19, 44-153 SOŚNICOWICE

 • URZĄD GMINY W WIELOWSI

  ul. Główna 25, 44-187 WIELOWIEŚ

 • Urząd Miasta i Gminy w Krzepicach

  ul. Częstochowska 13; 42-160 Krzepice

 • Urząd Miasta i Gminy w Pilicy

  ul. Żarnowiecka 46A; 42-436 Pilica

 • URZĄD MIASTA I GMINY W STRUMIENIU

  Rynek 4, 43-246 STRUMIEŃ

 • URZĄD MIASTA I GMINY W WOŹNIKACH

  Rynek 11, 42-289 WOŹNIKI

Powrót

Przeczytaj treść ponownie