Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/13/020/LBI
Data publikacji: 2014-11-19 08:48
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

    ul. A Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

  • Starostwo Powiatowe w Białymstoku

    ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.