Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/060/LBI
Data publikacji: 2016-03-31 09:20
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

    ul. Adama Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

    ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Powrót

Przeczytaj treść ponownie