Realizacja zadań Urzędu Dozoru Technicznego

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

Nr ewidencyjny: P/16/015/KGP
Data publikacji: 2017-02-06 12:04
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Rozwoju

    00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5

  • Urząd Dozoru Technicznego

    02-354 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 34

Powrót

Przeczytaj treść ponownie