Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Zielonej Górze

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/099/LZG
Data publikacji: 2017-03-13 09:21
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie