Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności

Jednostka kontrolująca: Departament Administracji Publicznej

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/005/KAP
Data publikacji: 2018-01-09 07:10
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Rozwoju

    00-507 Warszawa, Pl. trzech Krzyży 3/5, woj. Mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie