Nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/017/LOL
Data publikacji: 2018-11-14 09:44
Dział tematyczny: Skarb Państwa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • HOTELE OLSZTYN SPÓŁKA Z O.O. W OLSZTYNIE

    Aleja Warszawska 39, 10-081 OLSZTYN

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

11,8 mln zł osiągnęły łącznie ujawnione przez NIK finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w 2017 roku.