Nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/017/LWA
Data publikacji: 2018-11-13 09:34
Dział tematyczny: Skarb Państwa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Warszawski Rolno- Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Broniszach

    05-850 Ożarów Mazowiecki, Bronisze, woj. Mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.