Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/055/LBY
Data publikacji: 2018-12-21 09:19
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • NFZ Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki

    Bydgoszcz ul.Łomżyńska 33

Powrót

Przeczytaj treść ponownie