Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku

Nr ewidencyjny: P/18/055
Data publikacji: 2018-12-21 09:19
Dział tematyczny: zdrowie

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

110 wniosków de lege ferenda sformułowała NIK w 2016 roku.