Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/055/LKA
Data publikacji: 2018-12-21 09:19
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

    ul. Kossutha 13 Katowice 40-844

Powrót

Przeczytaj treść ponownie