Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/109/LSZ
Data publikacji: 2019-06-10 07:40
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE

    70-952 SZCZECIN,ul. Potulicka 2

Powrót

Przeczytaj treść ponownie