Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego

Nr ewidencyjny: P/18/109
Data publikacji: 2019-06-10 07:40
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie