Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/109/LWR
Data publikacji: 2019-06-10 07:42
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY WE WROCŁAWIU

    ul. Sztabowa 32, 50-984 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie