Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Zielonej Górze

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/109/LZG
Data publikacji: 2019-07-11 13:40
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie

    00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A

Powrót

Przeczytaj treść ponownie