Pomoc udzielana rodzinom zastępczym przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/041/LBY
Data publikacji: 2021-06-24 08:01
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

    Grudziądz ul.Waryńskiego 34/A

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

    Bydgoszcz ul.Ogrodowa 9

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

    Inowrocław ul.Mątewska 17

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku skontrolowała 1629 podmiotów.