Pomoc udzielana rodzinom zastępczym przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/041/LKA
Data publikacji: 2021-06-24 08:01
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

    ul. 3-go Maja 16, 41-800 Zabrze

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

    ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku

    ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2020 roku 122 wnioski de lege ferenda.