Pomoc udzielana rodzinom zastępczym przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/041/LOL
Data publikacji: 2021-06-24 08:01
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W IŁAWIE

    Andersa 3A, 14-200 IŁAWA

  • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

    ul. Pocztowa 9, 11-400 KĘTRZYN

  • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLSZTYNIE

    ul. Bałtycka 65A, 10-175 OLSZTYN

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

11,88 mln zł wyniosły korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2020 roku.