Bezpieczeństwo gminnych obiektów użyteczności publicznej w województwach pomorskim i zachodniopomorskim

Nr ewidencyjny: P/21/095
Data publikacji: 2022-08-09 15:20
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie