Realizacja programu Sportowa Polska

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/22/017/LBI
Data publikacji: 2023-02-14 11:01
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Gminy Kolno

    ul. Wojsk Polskiego 20, 18-500 Kolno

  • Urząd Gminy Śniadowo

    ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 250 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.