Ochrona danych osobowych pacjentów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

Nr ewidencyjny: R/18/002/LBI
Data publikacji: 2020-10-29 15:28
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

    ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka

Powrót

Przeczytaj treść ponownie