Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

NIK na Zarządzie EUROSAI

45. posiedzenie Zarządu EUROSAI

16 lutego 2017 09:00

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski uczestniczy w nadzwyczajnym 45. posiedzeniu zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI), organizacji zrzeszającej najwyższe organy kontroli współpracujące w celu wzmocnienia kontroli sektora publicznego i zarządzania finansami publicznymi w Europie. Celem dwudniowego spotkania jest uzgodnienie Planu Strategicznego na lata 2017-2023.

Tym razem w Mołdawii odbywa się 45. posiedzenie Zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, która zrzesza obecnie 50 członków - 49 krajowych Najwyższych Organów Kontroli (NOK) oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO). Do Kiszyniowa przyjechali przedstawiciele m.in.  Finlandii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i ETO, żeby dyskutować o projekcie Planu Strategicznego EUROSAI na najbliższe lata i podjąć decyzje o dalszych działaniach.

Zdjęcie grupowe członków posiedzenia EUROSAI

W celu wzmocnienia NOK w regionie europejskim oraz zapewnienia im pomocy w rozwiązywaniu nowych kwestii i wyzwań w ciągu następnych sześciu lat - EUROSAI postanowiło ukierunkować działania przede wszystkim na realizację dwóch celów strategicznych. Po pierwsze - wspieranie skutecznych, innowacyjnych, aktualnych kontroli przez promowanie i umożliwianie współpracy zawodowej. Po drugie - pomoc NOK w wykorzystywaniu nowych możliwości i rozwiązywaniu nowych wyzwań przez wsparcie i zapewnianie rozwoju ich potencjału instytucjonalnego. 

Do 2023 roku EUROSAI planuje rozwijać się w kierunku odpowiadającym na poszczególne cele rozwojowe państw członkowskich, przy uwzględnieniu różnych kontekstów społecznych i administracyjnych, w których działają oraz dostępnych środków. Transformacja ta wydaje się niezbędna. EUROSAI będzie wspierać członkowskie NOK w przeprowadzaniu wysokiej jakości kontroli i wzmacnianiu rozliczalności, transparentności władz i jednostek sektora publicznego w ich krajach. Plan Strategiczny EUROSAI na lata 2017-2023, chociaż uwzględnia szereg zmian w strukturze i zarządzaniu EUROSAI, to  sama misja, wizja i wartości organizacji EUROSAI pozostają w dużej mierze niezmienione.

Warto zaznaczyć, że obecnie wdrażany pierwszy Plan Strategiczny na lata 2011-2017 powstał z inicjatywy NIK, która przewodniczyła pracom zespołu odpowiedzialnego za jego opracowanie. W uznaniu doświadczeń NIK i na wniosek Trybunału Obrachunkowego Holandii, pełniącego Prezydencję w EUROSAI, przedstawiciel NIK uczestniczył w przygotowaniu kolejnego Planu Strategicznego.

W Kiszyniowie prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski spotka się m.in. z ambasadorem RP Arturem Michalskim, Prezesem Trybunału Obrachunkowego Holandii Arno Visser, Prezesem Trybunału Obrachunkowego Turcji Seyit Ahmet Baş oraz z Prezesem Trybunału Obrachunkowego Mołdawii Veaceslav Untila.

NIK aktywnie współpracuje z najwyższymi organami kontroli innych państw. Niespełna miesiąc temu, w Krakowie odbyło się międzynarodowe spotkanie EUROSAI (Air Quality Meeting), poświęcone przygotowaniom do ogólnoeuropejskiej kontroli w zakresie ochrony powietrza (tzw. kontrola smogowa). Jej celem było przygotowanie identycznej metodologii, żeby uzyskane dane były porównywalne. Za  koordynację odpowiedzialne są najwyższe organy kontroli Holandii i Polski. Uczestnikami projektu są zarówno państwa będące członkami Unii Europejskiej (Bułgaria, Estonia, Węgry, Hiszpania, Rumunia, Słowacja) jak i pozostające poza jej strukturami (Albania, Gruzja, Kosowo, Izrael, Macedonia, Mołdawia, Szwajcaria) a także Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO). Ostateczny wspólny raport, zawierający także wnioski i rekomendacje zostanie przedstawiony w 2018 roku.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Kategorie: EUROSAI

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 15 lutego 2017 14:43
Data publikacji: 15 lutego 2017 14:43
Wprowadził/a: Krzysztof Andrzejewski

Data ostatniej zmiany: 16 lutego 2017 10:14
Ostatnio zmieniał/a: Krzysztof Andrzejewski

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052