Możliwe nadużycia w czasie utylizacji śniętych ryb w Odrze

Najwyższa Izba Kontroli powiadomiła prokuraturę po kontroli budżetowej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Chodzi o niedopełnienie obowiązków w związku ze zlecaniem usług utylizacji śniętych ryb w Odrze, skutkujące niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych i osiągnięciem korzyści ekonomicznej przez przedsiębiorcę realizującego zamówienie.

Sprawa dotyczy nieprawidłowo zlecanych usług transportu i utylizacji ryb śniętych w Odrze w wyniku katastrofy ekologicznej w 2022 r. Odbywało się to z pominięciem obowiązujących procedur, a pieniądze na usługi wydatkowano niegospodarnie. Według NIK szkoda w budżecie państwa spowodowana zaniechaniami urzędników mogła wynieść prawie 280 tys. zł.

Brak przeprowadzenia zgodnego prawem wyboru wykonawcy usług został również zgłoszony do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Podejrzenie naruszenia dyscypliny dotyczy zaciągnięcia zobowiązania bez uprzedniego zabezpieczenia środków finansowych, udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany trybie lub procedurze, określonych w przepisach o zamówieniach publicznych oraz zawarcie umowy o zamówienie publiczne bez zachowania formy pisemnej.

Zawiadomienia są konsekwencją ustaleń w czasie kontroli NIK dotyczącej wykonania budżetu państwa w 2022 r.

Wojewoda Dolnośląski został poinformowany o skierowaniu tych zawiadomień przez Dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
13 września 2023 14:13
Data publikacji:
13 września 2023 14:13
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
15 września 2023 09:58
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie