Nowy wiceprezes NIK

Mieczysław Łuczak zasiada w Sejmie jako poseł od 2005 roku przez trzy kolejne kadencje. Działa ponad podziałami, merytorycznie zaangażowany w prace sejmowych komisji. Jest osobą spoza bieżących sporów politycznych.

W czasie swojej aktywności zawodowej poznał dogłębnie zagadnienia związane z obroną narodową, samorządem terytorialnym oraz wydatkowaniem środków unijnych. Był członkiem Zarządu Związku Powiatów Polskich, starostą wieluńskim, radnym i zarazem Przewodniczącym Zarządu Powiatu. Od 2005 roku jest posłem przez kolejne trzy kadencje, szczególnie zaangażowany w prace Komisji Obrony Narodowej.

Mieczysław Łuczak w ostatnich 10 latach nie pracował w żadnej instytucji, której wykonanie zadań kontroluje NIK, nie będzie miał więc żadnego konfliktu interesów w sprawowaniu nadzoru nad procesem kontrolnym.

Przed powołaniem na stanowisko wiceprezesa Mieczysław Łuczak złoży mandat poselski i legitymację partyjną (PSL). Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski w rozmowie Mieczysławem Łuczakiem uzgodnił, że w wypadku powołania na stanowisko wiceprezesa, Łuczak nie będzie nadzorował kontroli z zakresu rolnictwa, gospodarki, oraz pracy i spraw socjalnych.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
15 stycznia 2015 11:04
Data publikacji:
15 stycznia 2015 11:04
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
15 stycznia 2015 12:05
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Nowy wiceprezes NIK

Przeczytaj treść ponownie