Polski kłopot z azbestem [panel ekspertów]

Trwałość i uniwersalność azbestu przyczyniła się do jego wielkiej popularności w budownictwie. Na zachodzie Europy wykluczono ten materiał z użytku w latach osiemdziesiątych. W Polsce wykorzystywano go przez kolejnych 20 lat. Dopiero w marcu 1999 roku wprowadzono w naszym kraju zakaz obrotu płytami azbestowymi. Jednak produktów zawierających azbest było w użyciu już tak dużo, że dopuszczono ich warunkowe użytkowanie do końca 2032 roku.

Polski kłopot z azbestem

Kłopot z azbestem

W 2009 roku Rada Ministrów ustanowiła wieloletni programu oczyszczania kraju z azbestu. NIK chce sprawdzić, co udało się do tej pory zrobić. W Łodzi inspektorzy Izby spotkali się z ekspertami, by stworzyć jak najtrafniejszy program kontroli. W trakcie panelu dyskutowano m.in. o:

  • zagrożeniu, jakie azbest wciąż stwarza dla zdrowia obywateli
  • niskiej skuteczności przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych
  • problemie nielegalnych składowisk odpadów azbestowych
  • wystarczalności legalnych składowisk
  • przyczynach niskiego zaangażowania gmin i samych mieszkańców w usuwanie azbestu z domów  i gospodarstw
  • skali i powodach zaniedbywania przez właścicieli nieruchomości obowiązku inwentaryzacji i oceny stanu użytego tam azbestu.

 

Azbest wciąż może stanowić śmiertelne zagrożenie dla tysięcy Polaków. Kontrola NIK ma pokazać, co przeszkadza w sprawnej realizacji programu oczyszczenia z kraju z tego materiału.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
27 marca 2015 10:22
Data publikacji:
09 czerwca 2015 09:15
Wprowadził/a:
Daniel Michalecki
Data ostatniej zmiany:
09 czerwca 2015 16:01
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki
Polski kłopot z azbestem © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie