Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr ewidencyjny: P/11/186/KPB
Data publikacji: 2012-04-23 15:19
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Komenda Główna Policji

    Warszawa

  • Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

    Warszawa

  • Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia

    Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

11,88 mln zł wyniosły korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2020 roku.