Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. część 37 - Sprawiedliwość oraz wykonanie planów finansowych Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/087/LBY
Data publikacji: 2012-06-21 11:12
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Zakład Karny

    Włocławek ul.Bratnicka 10

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.