Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. część 37 - Sprawiedliwość oraz wykonanie planów finansowych Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/087/LGD
Data publikacji: 2012-06-21 11:12
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Zakład Karny w Czarnem

    77-330 Czarne,ul.Pomorska 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 250 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.