Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. część 37 - Sprawiedliwość oraz wykonanie planów finansowych Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/087/LGD
Data publikacji: 2012-06-21 11:12
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Zakład Karny w Czarnem

    77-330 Czarne,ul.Pomorska 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie